ระบบการบริหารสต็อกสินค้า Balance

 ระบบการบริหารสต็อกสินค้า Balance   

           บริษัท Balance ได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารสต็อกสินค้าตลอดจนการจัดการส่งสินค้าเพื่อให้สมาชิกและลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับสินค้า ซึ่งในบางครั้งหากสินค้าที่ลูกค้าสั่งมามีมากจนทำให้สินค้าขาดสต็อก บริษัท ก็จะดำเนินการส่งตามทันทีที่มีสินค้าเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

Visitors: 21,003